Yhteistyössä

Finncon tekee yhteistyötä useiden eri kumppanien kanssa eikä tapahtuman järjestäminen olisi mahdollista ilman heidän apuansa.
Finncon 2016 haluaakin kiittää seuraavia tahoja:

Opetus- ja kulttuuriministeriöTampereen Kaupunki


Säätöyhteisö B2Oskas Öflunds StiftelseSuomen Kulttuurirahasto


Finncon-yhdistys ry.