Opiskelijoille

Tampereen yliopiston opiskelijoiden on mahdollista suorittaa opintopisteitä useasta
eri opintokokonaisuudesta esimerkiksi seuraamalla Finnconin ohjelmaa!

Opintojen suorittamisesta on sovittava kyseessä olevan opintokokonaisuuden vastuuopettajan kanssa.
Heidän yhteystietonsa löytyvät jokaisen oppiaineen omilta sivuilta.

Englannin kieli, kirjallisuus ja kääntäminen
Vastuuopettaja: dos. Jarkko Toikkanen
Suoritusmuoto: Opintopassi, sovitaan tarkemmin vastuuopettajan kanssa.

Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastuuopettaja: prof. Frans Mäyrä
Suoritusmuoto: Opintopassi, sovitaan tarkemmin vastuuopettajan kanssa

Kirjallisuustiede 
Vastuuopettaja: prof. Saija Isomaa
Suoritusmuoto: Opintopassi, sovitaan tarkemmin vastuuopettajan kanssa

Mediakasvatus 
Vastuuopettaja: prof. Sirkku Kotilainen
Suoritusmuoto: sovitaan tarkemmin vastuuopettajan kanssa

Sosiaalitieteet
Vastuuopettaja: prof. Harri Melin
Suoritusmuoto: oppimispäiväkirja, n.12-15 liuskaa antaa 5 op kohtaan SOS6.3.2. ”Valta, toiminta ja rakenteet.”

Sukupuolentutkimus
vastuuopettaja: prof. Päivi Korvajärvi
suoritus: essee tai oppimispäiväkirja, sovitaan tarkemmin vastuuopettajan kanssa